کارامل

کارامل مایع و پودری موجود در انبار :

DMT  قابل استفاده در صنایع شیرینی و شکلات و سرکه ....

LFF40 قابل استفاده در ماءالشعیر و سرکه ...

WSM قابل استفاده در صنایع شیرینی و شکلات و....

مابقی کارامل های تخصصی و آروماتیک و پولکی بصورت سفارش خاص با کد مشخص مربوط به نیاز کارخانجات  تولید و تحویل داده میشود .

کاربرد

صنایع شیرینی و شکلات
صنایع بستنی
صنایع نوشیدنی