جایگزین کره کاکائو(CBR)

از ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره نمود: از لحاظ چشایی و نقطه ذوب نزدیک به کره کاکائو است و مانع از ایجاد حس ماسیدگی در محصول تولیدی می شود. مقاوم در برابر ایجاد سفیدک در شکلات بدلیل وجود درصد بالای STS. بهبود نهایی بافت محصول ، طعم ایده آل و نقطه ذوب مناسب آن از جمله مزایای این محصول است. این محصول باعث شکسته نشدن شکلات روکش ، عدم چسبیدن شکلات روکش به کاغذ بسته بندی و ایجاد براقیت در محصول می شود.

کاربرد