صابون سازی

از رنگ های مصنوعی برای هر چه زیباتر کردن صابون می توان استفاده کرد. صابون های رنگی موجود در بازار از این دسته هستند.

کاربرد