شورتنینگ

روغن شورتنینگ یا روغن صاف قنادی ، به چربی اطلاق می شود که توانایی در نرم و روان کردن و یا کوتاه کردن ساختار ترکیبات غذایی را دارد. شورتنینگ ها خصوصیات بافتی مطلوب در محصولات ایجاد می کنند.

کاربرد