قرمز

رنگ قرمز طبیعی کارمین 

CARMINE 50% w.s (POWDER)

CARMINE 15% w.s (LIQUID)

CARMINE 15% A.S (POWDER)

CARMINE 15% O.S (LIQUID)

پودری و مایع محلول در آب و روغن و همچنین پایدار در برابر اسید

رنگ خوراکی کارمین مشتق کلسیم-آلومینیوم  کارمینیک اسید می باشد.

استفاده از کارمین به عنوان افزودنی رنگی در غذاها و داروها دارای تائیدیه های جهانی است.

کارمین طیف رنگی از صورتی-قرمز تا قرمزتیره را برای انواع غذاها ، داروها و مواد آرایشی بهداشتی فراهم می کند.

کاربرد

بستنی
شیرینی و شکلات
نوشیدنی
صنایع تولید سس و غذای آماده