مشکی

مشکی رنگ کربن سیاه

(VEGETABLE CARBON BLACK - E-153)

رنگ کربن مشکی در فرم های پودری و مایع در صنعت غذا ، دارو و آرایشی بهداشتی رایج است.

کربن مشکی در حدود 97 تا 99 درصد آن از کربن تشکیل شده است.

کاربرد

بستنی زغالی
بیسکویت و شیرینی ها
ماسک های سیاه ضد جوش
خمیر دندان های سیاه