صورتی روشن

رنگ قرمز صورتی بیت روت 

BEETROOT RED POWDER  CC E-16

این رنگ از گرفتن آب ریشه گیاهان قرمز رنگ مانند چغندر و تربچه بدست می آید.

این رنگ در برابر حرارت پایدار بوده و در صنایع غذایی کاربرد زیادی دارد.

محلول در آب می باشد .

خاصیت آنتی اکسیدان دارد.

کاربرد

شیرینی و شکلات
صنایع بستنی
سس