مشکی

رنگ اکسید آهن مشکی

BLACK IRON OXIDE

CI. 77499 - E-172

کاربرد

صنایع خوراکی ،دارویی وآرایشی