زرد

رنگ اکسید آهن زرد

YELLOW IRON OXIDE

CI. 77492 - E-172

نوع رنگ: دارویی و آرایشی

در صعنت دارو استفاده زیادی دارد.

اکسید آهن ، پودری قرمز-قهوه ای مایل به سیاه است که بطور طبیعی بعنوان هماتیت معدنی شناخته می شود.

از کاربرد هماتیت می توان به رنگ سازی و استخراج کانی ها دیگر اشاره نمود.

کاربرد

قرص