زرد

رنگ اکسید آهن زرد YELLOW IRON OXIDE CI. 77492 - E-172 نوع رنگ: دارویی و آرایشی

کاربرد