سفید

رنگ سفید تیتانیوم دی اکساید

TITANIUM DIOXIDE

CI. 77891 - E-171

کاربرد

خوراکی، آرایشی و دارویی