قرمز

رنگ اکسید آهن قرمز RED IRON OXIDE

CI. 77491 - E-172

کاربرد

صنایع آرایشی و بهداشتی و دارویی