قهوه ایی

رنگ قهوه ایی شکلاتی

CHOCOLATE BROWN

CI. 20285 - E-155

   

کاربرد

صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی و دارویی