زرد

رنگ زرد کینولین بلو

QUINOLINE YELLOW

CI. 47005 - E-104

محصول کشور اسپانیا و هند می باشد. بصورت پودر است. در مصارف خوراکی علل خصوص یخمک و بستنی یخی استفاده فراوانی دارد.

کاربرد

نوشیدنی - شربت
یخمک - بستنی یخی
ژله