زرد

 رنگ تورمریک

(TURMERIC OLEORESIN 8.5%)

(ماده مؤثر: کورکومین (زردچوبه

E-100 – C.I.75300

رنگ تورمریک یا کورکومین رنگ طبیعی خوراکی است که از زرد چوبه استخراج می شود و از آن برای رنگدهی در صنایع غذایی استفاده می شود.

رنگ زرد زردچوبه بیانگر میزان کورکومین موجود در زرد چوبه است.

زرد چوبه گیاهی است چند هزار ساله که در هند و کشورهای جنوب آسیا به بار می آید و در دمای 20-30 درجه سانتیگراد و به محیط مرطوب بارانی برای رشد نیاز دارد.

ساقه های زیر زمینی گوشتی گیاه یا ریزوم جمع آوری شده و پس از جوشاندن در آب و سپس خشک کردن ، آسیاب شده و پودر زرد مایل به نارنجی تهیه می شود.

ماده موثر زرد چوبه یعنی کورکومین اثرات ضد التهابی و ضد درد شبیه به داروهای مسکن را داراست.

این رنگ در صنایع غذایی مورد استفاده واقع می شود.

کاربرد

بستنی زعفرانی
شیرینجات
فراورده های گوشتی
اسنک-دسر
نوشیدنی