قرمز

کارمویزین (CARAMOISINE 85%)

   E-122 - C.I.14720

کارموزین یا آزوربین نام علمی رنگ قرمز است.

از نمک نانو تهیه می شود.

رنگ قرمز کارموزین غالباٌ رنگ قرمز خرمایی یا قرمز آلبالویی است

آلورارد (ALLURA RED RED40 85

E-129 - C.I.16035

پونسه آ (PONCEA 4R)

E-124 - C.I.16255

کاربرد

ژله
نوشیدنی انرژی زا- آبنبات
غلات صبحانه -
نوشابه گازدار - شربت