سفید

رنگ سفید تیتانیوم دی اکساید 

TITANIUM DIOXIDE

E-171 - CI. 77891

کاربرد

آرایشی و بهداشتی