نارنجی

رنگ سانست یلو

 SUNSET YELLOW 85% w.s پودری محلول درآب و روغن

پودر نارنجی مایل به زرد است. مصارف زیادی در صعنت غذا و دارو دارد.

کاربرد

اسمارتیس
نوشابه
پودر آب پنیر
روکش قرص