قهوه‌ایی

رنگ اکسید آهن قهوه ای

 

BROWN CONINOR

 E-172 - CI. 77491+77499

     

کاربرد

دارویی و بهداشتی