کاربرد

شرکت سارنگ تجارت بین الملل یکی از مهمترین تامین کنندگان مواد اولیه صنایع غذایی،دارویی،آرایشی وبهداشتی،صنایع خوراک دام وطیور می باشد.