غذایی

رنگ ها جاذبه دارند و باعث جذب ما انسان ها به خود می شوند.

خواه می خواهد آن جاذبه یک منظره ی زیبا مانند طلوع و غروب خورشید باشد یا دیدن یک مزرعه گل های رنگانگ یا یک طاووس زیبا با آن پرهای وصف ناپذیر یا یک ظرف بستنی رنگارنگ ساده ، هرکدام به نحوه ای بر ما تاثیر می گذارد و ما را به سمت خود سوق می دهد.

رنگ در مواد غذایی علاوه بر تزئین و زیباتر کردن آن محصول ، باعث تحریک اشتها و خوردن یا آشامیدن آن ماده ی غذایی نیز می شود.

از این رو از دیر باز رنگ ها مورد توجه بودند و بطور گسترده در غذاهای ما استفاده می شدند و تا امروز که تکنولوژی و ماشین ها تمام دنیای ما را احاطه کرده اند ، همچنان مورد استفاده قرار می گیرند و کارخانجات و تولیدکنندگان بزرگ مواد غذایی برای هرچه خوشمزه تر و زیباتر کردن محصول تولیدی خود در چشم مشتری و تحریک اشتهای آن ها از رنگ های خوراکی بهره می برند.