دارویی

تا اواسط قرن بیستم ، قرص ها گرد و سفید بودند و قرص های رنگی تقریبا وجود نداشت ، تا اینکه محققان بر روی تاثیر روانی بیماران در استفاده از قرص های رنگی تحقیق نمودند و با توجه به نتایج دریافتی از تحقیقات به این نتیجه رسیدند که قرص های رنگی تاثیر روانی بهتری در درمان بیماران می گذارند ، از این رو تولید قرص های رنگی توسط داروسازی ها مورد توجه واقع گردید.

قرص های ضد افسردگی زرد رنگ ، قرص های خواب آبی رنگ و پمادهای سوختگی و لوسیون بچه سفید رنگ هستند.