آرایشی

از اصلی ترین ترکیبات تشکیل دهنده محصولات آرایشی بهداشتی و لوازم آرایشی رنگدانه ها هستند.

رنگ دانه های مورد استفاده در صنایع آرایشی بهداشتی بهتر است از دسته رنگ های مجاز خوراکی باشند.

برای نمونه می توان به رنگ های (تیتانیوم دی اکسید ، اکسید آهن قرمز ، اکسید آن مشکی ، کارمین لیک) اشاره نمود.